Asset Finance Group, Ogre

Asset Finance Group
Brīvības iela 22
5001 Ogre
Ogres Novads
atjaunināts pirms vairāk kā 6 mēnešiem

Detalizēta uzņēmējdarbības informācija

Komersanta numurs
50103326411
Nodokļu maksātāja Nr:
LV50103326411

Apraksts

​Ārpakalpojumu grāmatvedība, finanšu vadība
Outsourced accounting, financial management
Аутсорсинг бухгалтерских услуг, финансовый менеджмент

  1. Outsourced accounting, financial management
  2. Par ​Ārpakalpojumu grāmatvedība, finanšu vadība
  3. Аутсорсинг бухгалтерских услуг, финансовый менеджм

Uzņēmuma apraksts
Grāmatvedības ārpakalpojumi:
Pilna cikla grāmatvedība; Konsultācijas - nodokļu, grāmatvedības, finanšu plūsmas optimizācijas jautājumos; Atskaišu sagatavošana - ​ikdienas un specifisku atskaišu sagatavošana uzņēmumu vajadzībām; Klientu interešu pārstāvniecība - ​Valsts Ieņēmumu dienests, bankas,  citas institūcijās.

Citi pakalpojumi:
Finanšu analīze – veiksim Jūsu datu analīzi, lai noteiktu uzņēmuma stiprās un vājās puses; Biznesa restrukturizācija – palīdzēsim sakārtot saimniecisko darbību un atrisināt finansiālās problēmas; Finansējuma piesaiste - palīdzēsim atrast finansējumu jaunai idejai vai esošā biznesa attīstībai; Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaiste; Biznesa plāna izstrāde – palīdzēsim realizēt Jūsu ideju dzīvē; Juridiskie pakalpojumi – ikdienas juridisko pakalpojumu sniegšana; Darbības Uzņēmumu reģistrā - dibināšanas, likvidācijas un citu izmaiņu veikšana; Maksātnespējas procesa konsultācijas.
Uzņēmuma apraksts svešvalodā
Outsourcing of accounting services:
Full cycle accounting service; Consultancy - tax, accounting, cash flow optimization; Reports – daily and customized reports according to customer needs; Customer interest representation – State Revenue Service, banks and other institutions.

Other services:
Financial analysis - analysis which will help identify the strengths and weaknesses of the enterprise; Business Restructuring – consultations to help organize economic activity and resolve challenging financial problems; Funding attraction – consultations to find funding for new ideas or ensure existing business development; European Union Fund attraction; Business plan development – consultations to realize your business idea; Legal services – finance related daily provision of legal services; Register of Enterprises - establishing, liquidation and other change administration; Enterprise Bankruptcy process consulting.

Аутсорсинг бухгалтерских услуг:
Полный цикл бухгалтерских услуг; Консультации - налоги, бухгалтерия, вопросы оптимизации финансовых потоков; Подготовка отчетов - ежедневные и специфические отчеты по запросу клиента; Представление интересов клиента - налоговая инспекция, банк, другие учреждения.

Прочие услуги:
Финансовый анализ - проведем анализ, который поможет выявить сильные и слабые стороны предприятия; Реструктуризация бизнеса - поможем организовать хозяйственную деятельность и разрешить финансовые проблемы; Привлечение финансирования - поможем найти финансирование для новых идей или для развития имеющегося бизнеса; Привлечение финансирования ЕС фондов; Разработка бизнес-плана - поможем реализовать вашу бизнес идею; Юридические услуги - предоставление ежедневных юридических услуг; Деятельность в Реестре компаний - подготовка и предоставление документов для учреждения, ликвидации и другие изменения; Консультации по вопросам неплатежеспособности.
Atslēgvārdi:
Grāmatvedības Pakalpojumi, Grāmatvedība, Konsultācijas, Finanšu Pakalpojumi, Atskaišu Sagatavošana, Banka, Biznesa Plāns, Eiropas Savienības Fondi, Finanses, Finansējuma Piesaiste, Finanšu Plūsma, Nodokļi, Valsts Ieņēmumu Dienests, Vid
Darbības Jomas
Rīga, visa Latvija
Sarunvalodas
Latviešu, Angļu, Krievu
Iespējamie apmaksas veidi
  • Bank transfer
    Bank transfer
Pievienot attēlus

Atsauksmes

Uzraksti pirmais atsauksmi par Asset Finance Group!

Dalies ar savu pieredzi!

Facebook

Lejuplādēt

Ārpakalpojumu grāmatvedība, finanšu vadība - īss apraksts_LV
Ārpakalpojumu grāmatvedība, finanšu vadība - īss apraksts_LV
PDF no 2017.02.13. - 204 KB
Lejuplādēt